SUSUNAN PENGURUS

SUSUNAN PENGURUS 
LAZISMU RS ISLAM JAKARTA PONDOK KOPI
Surat Tugas Direksi RS. Islam Jakarta Pondok Kopi
No.51/XVI/SK/RSIJPK/02/2020
Periode 2020 - 2021
=========================================================

Ketua : Direktur SDI & Bindatra
Wakil Ketua : Basuki Sudarwo, S.Ag
Sekretaris : Fajar Riyati, S.Ag
Wakil Sekretaris : Syamsu Rizal,SHI
Bendahara : Neny Dwi Aryanti, SE
Wakil Bendahara : Rasdjo

Bidang Sosial & Ekonomi
Bidang Pendidikan & Dakwah
Bidang Promosi & Publikasi
Bidang Kesehatan